Liên hệ đặt quảng cáo trong bài viết của VN Daily News

Quý đọc giả có nhu cầu đặt quảng cáo trong bài viết dưới dạng hình ảnh hay scripts, chúng tôi có thể hõ trợ thiết kế hình ảnh có phí. Chi phí đặt một (1) quảng cáo trên bài viết: 1 tuần: 500.000 VNĐ 1 tháng: 1.500.000 VNĐ 6 tháng: 7000.000 VNĐ 1 năm: 12.000.000 VNĐ Vui lòng liên hệ [email protected] để được hỗ trợ

Đọc tiếp...